Gezond En Zorgbank

Gezond En Zorgbank: Een nieuwe vorm van aanbod van verband -, hulpmiddelen, welke wil voorzien in niet vergoede verband- en hulpmiddelen, dit i.s.m. vrijwilliggers, mantelzorgers, en zorgverleners.

Iedereen heeft wel eens te maken met het gebruik van verbandmaterialen, en andere hulpmiddelen, denk aan rollators, bedden postoel etc. Zodra het niet meer nodig is wordt er weg gegooid of terug gegeven aan de apotheek, welke het of vernietigd of aan armere landen schenkt. Op zich is daar niets mis mee.

In de praktijk hebben wij gemerkt dat veel mensen dit materiaal goed kunnen gebruiken en middels een zorgbank ( principe van de voedselbank) worden de materiaal uitgeven en ontvangen. Zo komt het overblijvende materiaal (waar soms door bijvoorbeeld een overlijden emotionele waarde aan hangt) goed terecht en kunnen (minder draagkrachtige) cliënten ermee geholpen worden. en het voorkomt verspilling van materiaal en milieu.

Ontvangen en uitdelen van de middelen gaat op basis van het principe circulaire zorg: Verband- en incontinentie materiaal, kleine hulpmiddelen kunnen worden afgegeven, de grotere materialen kunnen worden opgehaald, gegevens worden genoteerd en zodra het verkocht is krijgt de klant het afgesproken geld minus een tussenbedrag of hij ontvangt een andere gelijkwaardige dienst, te denken valt aan een kortingvoucher voor APK/ gezondheids-check.

Waarom Burgerzorg?

  • 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar
  • Aantrekkelijke, scherpe tarieven
  • Continu├»teit met altijd hetzelfde gezicht
  • Kwalitatief hoogwaardige thuiszorg
  • Geen minimumafname
  • Training mantelzorgers en vrijwilligers
  • We leveren zorg in heel Nederland
  • Burgerhulp: Huishoudelijke hulp met lichte zorg