Gezond & Zorg

Gezond En Zorg is een nieuw concept, welke aanvullend en ondersteunend werkt binnen de gezondheidszorg en gezondheidsbeleving.

Het maatschappelijk belang en waarin wij ons onderscheiden:

Nog steeds gaat 45% van het ziektekostenbudget naar onderzoeken over afwezigheid van ziekten. Ben je nog gezond? Hoe blijf je dan gezond en wat kan je doen als het veranderd? En er wordt flink bezuinigd op de basisbehoeften.

 • Wij focussen op de aanwezigheid van gezondheid.
 • Wij helpen een bewustwording op gang over hoe men de eigen gezondheid en visie kan versterken en bewust kan inzetten. Mensen aanspreken op hun passie, enthousiasme en eigen kracht, in plaats van de aandacht focussen op zwakte, gemis en ziekte.
 • Wij ondersteunen mensen bij het herpakken van de eigen regie, dit is heel belangrijk in het gezonder worden. Gezondheid is meer dan de afwezigheid van beperkingen of ziekten, gezondheid is een beleving, men voelt zich gezond als men zinvol invulling kan geven aan het leven en om “je eigen ding te ontdekken, te doen of te realiseren”
 • Wij helpen mensen om dit structureel vorm te geven.
 • Wij dragen bij aan de menselijke behoefte van gezond zijn.

Het principe is zeer goed invoerbaar en blijkt effectief te zijn: mensen voelen zich beter gehoord en begrepen, leren meer over het eigen lichaam en de daarbij behorende processen van groei en ontwikkeling, de eigen basiszorg.

Men leert bewuster en gezonder om te gaan met ziek zijn, pijn, verlies. Dit heeft een positieve invloed op effectiever manier van aandacht krijgen en efficienter gebruik maken van tijd, geld en energie wat de cliënt en uiteindelijk de gezondheidzorg ten goede komt.

Waarom Burgerzorg?

 • 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar
 • Aantrekkelijke, scherpe tarieven
 • Continu├»teit met altijd hetzelfde gezicht
 • Kwalitatief hoogwaardige thuiszorg
 • Geen minimumafname
 • Training mantelzorgers en vrijwilligers
 • We leveren zorg in heel Nederland
 • Burgerhulp: Huishoudelijke hulp met lichte zorg